Jamno Active - panel administratora

Aplikacja dla systemu WIndows - zarządzanie treścią i layoutem aplikacji mobilnych

Funkcjonalności:
- dodawanie z mapy punktów do bazy danych
- tworzenie szlaków lądowych i wodnych
- przypisywanie atrybutów i grafik dla tworzonych punktów
- wyszukiwanie współrzędnych geograficznych po adresie
- wyszukiwanie adresów po koordynatach GPS


O aplikacji: 
- platforma Windows
- autorskie rozwiązania mapowe
- obsługa bazy danych MYSQL

undefined