UNO 4 x 4

Zespół nadawczo odbiorczy złożony z 4 odbiorników i 4 nadajników WCZ sterowanych zdalnie

Parametry urządzenia:
- szerokość pasma: 200 MHz
- częstotliwość robocza: 2,9 GHz

Parametry nadajnika: 
- zakres częstotliwości sygnału wejściowego : 200 - 400 MHz
- zakres częstotliwości sygnału wyjściowego : 2,8 - 3,0 GHz
- moc sygnału wyjściowego do 24 dBm
- poziom sygnału wejściowego 0 - 5 dBm

Parametry odbiornika:
- czułość użytkowa: -120 dBm
- zakres częstotliwości sygnału wejściowego 2,8 - 3,0 GHz
- zakres częstotliwości sygnału wyjściowego : 200 - 400 MHz
- poziom sygnału wejściowego 0 - 5 dBm

Tłumienie częstotliwości lustrzanych: min 80 dBm
Zasilanie: 12-36 V

Sterowanie i odczyt parametrów: 
- komunikacja pomiędzy modułem sterującym (aplikacja windowsowa)  z wbudowanym modułem opartym o platformę linux w protokole UDP
- możliwość załączania poszczególnych odbiorników i nadajników
- zautomatyzowane funkcje inicjacji i sterowania urządzeniem (określone ścieżki pomiarowe) lub ręcznie poprzez wysyłanie pojedyńczych komend
Big Red Ant 2022

undefined